.th DNSSEC

Domain Name System Security Extensions

ยกระดับความปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ .th ของท่านด้วยบริการ thDNSSEC

ข้อมูลเกี่ยวกับ DNSSEC

Rounded Image
Circle Image

การเตรียมพร้อมในระบบของท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลง Root Zone KSK 03:09

DNSSEC

DNSSEC เป็นชื่อที่ย่อมาจาก DNS Security Extensions หรือ Domain Name System Security Extensions ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ และอีเมล เป็นต้น สิ่งที่แตกต่างจากระบบ DNS ทั่วไปก็คือ การตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ด้วย DNSSEC เป็นการลงชื่อด้วยรหัสลับ เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ถูกส่งมาDNSSEC เป็นชื่อที่ย่อมาจาก DNS Security Extensions หรือ Domain Name System Security Extensions ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ และอีเมล เป็นต้น สิ่งที่แตกต่างจากระบบ DNS ทั่วไปก็คือ การตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ด้วย DNSSEC เป็นการลงชื่อด้วยรหัสลับ เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ถูกส่งมานั้นถูกส่งมาจากผู้ส่งที่ถูกต้องหรือเป็นเจ้าของสิทธิที่ แท้จริง และข้อมูลนั้นไม่ถูกรบกวนหรือปรับเปลี่ยนระหว่างการจัดส่งนั้นถูกส่งมาจากผู้ส่งที่ถูกต้องหรือเป็นเจ้าของสิทธิที่ แท้จริง และข้อมูลนั้นไม่ถูกรบกวนหรือปรับเปลี่ยนระหว่างการจัดส่ง

THNIC ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความปลอดภัยแก่ระบบ DNS ที่รองรับข้อมูลชื่อโดเมน เว็บไซต์ อีเมล และข้อมูลต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของท่าน THNIC จึงได้จัดเตรียม thDNSSEC ขึ้นเป็นบริการเสริมใหม่ล่าสุดของ THNIC โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ถือครอง ชื่อโดเมนภายใต้ .th และผู้ที่กำลังจะจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th

การป้องกันการโจมตีจากคำขอบนระบบ DNS

สำหรับบุคคลทั่วไป การป้องกันนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปลอมแปลงข้อมูลผ่านทางชื่อ โดเมน หรือเว็บไซต์ หรือ อีเมลของท่าน ตัวอย่างเช่น การขอข้อมูลทางการเงินผ่านจากธนาคาร หรือ การซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นต้องทำรายการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บ ไซต์นั้น DNSSEC จะทำให้คุณมีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้น เพราะว่ามันง่ายมากสำหรับผู้ใช้งานที่จะยืนยันว่า เขากำลังติดต่ออยู่กับธนาคาร หรือร้านค้าที่แท้จริงไม่ใช่มิจฉาชีพที่ปลอมตัวมา

DNSSEC จึงถูกสร้างมาเพื่อป้องกันและขัดขวาง การโจมตีจากมิจฉาชีพ หรือผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการโจมตีหรือปลอมแปลงข้อมูลคำขอผ่านทางระบบ DNS

ลักษณะของการให้บริการ

thDNSSEC เป็นบริการเสริมของ THNIC โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ถือครอง ชื่อโดเมนภายใต้ .th และผู้ที่กำลังจะจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th

สำหรับบริการนี้ THNIC จะให้สิทธิผู้ถือครองเข้าไปบริหารจัดการและระบุ DNSSEC keys ของท่านใน Zone ของ .th ในขณะเดียวกัน THNIC ยังคงตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องตามนโยบายและข้อกำหนดของ THNIC การใช้งานโดยทั่วไปก็จะเหมือนระบบ DNS ปกติของ THNIC ที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจมานั้น จะถูกกำหนดให้เป็นผู้จัดการบริหารชื่อโดเมนด้วยตนเอง ซึ่ง DNSSEC ก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกันเพียงแต่การบริหารจัดการนั้นจะครอบคลุมรวมไปถึงการ จัดการ DNSSEC keys และการลงชื่อด้วยรหัสลับเพื่อเข้าสู่ข้อมูลระบบ DNS ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของบริการ thDNSSEC คือ ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกซ์ที่จำเป็นต้องให้บริการด้านธุรกรรม ทางการเงินบนเว็บไซต์ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มักตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากมิจฉาชีพ ผู้ไม่ประสงค์ดี

สำหรับในระดับกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป บริการ thDNSSEC เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านนั้นปลอดภัยและเป็นส่วน หนึ่งที่ทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.TH support team is available at (+66) 0 2105 4007