บริการตรวจสอบข้อมูล DNS

ตัวอย่าง "thnic.co.th"

ข้อมูลเนมเซิฟเวอร์

ผลลัพท์จากการตรวจสอบ

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007