21 กันยายน 2563

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบที่ 3/2563

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งาน เข้ากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์
ผู้สนใจสามารถดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld

ข่าวที่เกี่ยวข้อง