6 เมษายน 2542

การโอนย้ายอีเมลระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่

header
เรียน DotArai
เรื่อง ดำเนินการ synchronize mailbox ของโดเมน FIFA.IN.TH (ฟิฟ่า.ไทย)

โดเมน FIFA.IN.TH (ฟิฟ่า.ไทย) ได้ทำการเปลี่ยนค่า MX record เรียบร้อยแล้ว กรุณาดำเนินการ synchronize mailbox และแจ้งกลับมาหลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

Migration Date ของโดเมน FIFA.IN.TH (ฟิฟ่า.ไทย) คือ DD-MM-YYYY
ข้อมูลสำหรับ thMail Migration ของโดเมน FIFA.IN.TH (ฟิฟ่า.ไทย)
Admin user Register mail Acc. Exp Date

administrator@fifa.in.th fifa@mail.com 3 DD-MM-YYYY
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามกำหนดการข้างต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง