บริการจดโดเมนระดับ 2

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH รอบที่ 3/2564
.TH Second-Level Domain

ระยะเวลาดำเนินการ
Timeline

รับสมัคร
Call for Applications
ประกาศรายชื่อโดเมนที่เข้าสู่การพิจารณา
Announcement of Qualified Applications
การพิจารณาชื่อโดเมนระดับที่สองภายใต้ ".th"
Domain Name Consideration Process
ประกาศผลการพิจารณา
Announcement of Approved Applications
1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
1 OCT 2021 - 30 NOV 2021
2 ธ.ค. 2564
2 DEC 2021
2 ธ.ค. 2564 - 9 ธ.ค. 2564
2 DEC 2021 - 9 DEC 2021
9 ธ.ค. 2564
9 DEC 2021

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
Guidelines

[ THA ][ ENG ]

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
Announcement

[ THA ][ ENG ]

Press Release

[ THA ][ ENG ]

การชำระเงิน
Payment Method

[ THA ][ ENG ]

รายชื่อโดเมน sld ที่จดทะเบียนแล้ว

โดเมนระดับที่สองภายใต้ .TH
.TH Second-Level Domain