ทีเอชโฮสต์

ให้ธุรกิจของท่านได้มากกว่าด้วยพื้นที่เว็บไซต์ของ .th

คุณสมบัติพื้นฐาน

ทุกแผนคุณจะได้รับ

ติดตั้งฟรี

Apache, PHP 8.0/7.4, MySQL

PLESK 18 Control Panel

รองรับ Joomla และ Wordpress

ข้อมูลสถิติของเว็บไซต์

ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่สำหรับ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย, โปรแกรมที่ผิดกฏหมาย, MP3, บอทหรือสแปม

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007