เสริมหน้าตาธุรกิจให้ยอดเยี่ยม
เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยชื่อโดเมนของคุณ

เพราะชื่อโดเมนเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนบนโลกออนไลน์จะมองเห็นคุณ
คุณสามารถสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับแบรนด์ได้ง่ายๆ
ด้วยการมีชื่อโดเมนสำหรับธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ

Why You Need .co.th

ทำไมต้องใช้ .co.th?

img
ให้ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ

สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วยชื่อโดเมนสำหรับธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ

img
ให้คุณเป็นมืออาชีพด้วย
อีเมล .co.th

การสื่อสารทางธุรกิจจะ
น่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า
มากยิ่งขึ้นด้วยชื่ออีเมล
@yourdomain.co.th

img
คุณมั่นใจ ลูกค้าคุณก็มั่นใจ

เพราะชื่อทุกชื่อได้รับการตรวจสอบก่อนการจดทะเบียน จึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างดีเยี่ยม

img
ความปลอดภัยของคุณ
ก็สำคัญไม่แพ้กัน

เรามุ่งมั่นปกป้องชื่อโดเมน
ของคุณจากภัยคุกคาม
อย่างการขโมยชื่อโดเมน
และพร้อมแก้ปัญหาให้คุณ
โดยเร็วที่สุด

คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ .co.th

ดูโปร ดูโก้ ด้วย .co.th

จดทะเบียน/ต่ออายุ : ฿800 ต่อปี

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพราะชื่อโดเมนที่ดีสามารถเพิ่มความน่าสนใจ
ให้กับธุรกิจของคุณได้ และชื่อโดเมนดีๆ ที่ใช้คู่
กับหมวดหมู่ดีๆ อย่าง .co.th จะยิ่งทำให้
ธุรกิจของคุณดูมืออาชีพขึ้นไปอีก

เลือกดูรายละเอียด

ผู้มีสิทธิจดทะเบียนชื่อโดเมน .co.th

ชื่อโดเมน .co.th (.ธุรกิจ.ไทย) เป็นชื่อโดเมนธุรกิจการค้า
เราเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิจดทะเบียนนั้นครอบคลุมถึงผู้มีสถานะใด
สถานะหนึ่ง ดังนี้
 1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ผู้ประกอบการเอกชนทุกประเภท ทุกขนาด
  ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. วิสาหกิจ
 5. เจ้าของเครื่องหมายการค้า
 6. ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

หลักฐานที่ใช้ยื่นจดทะเบียน

หลักฐานที่คุณใช้จะเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงสิทธิในชื่อโดเมนที่คุณต้องการ
จดทะเบียน เพียงใช้ข้อมูลหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
สำหรับการจดทะเบียนด้วยชื่อองค์กรของคุณ
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค. 0401)
 • ทะเบียนการค้า (ทค. 0401)
 • ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์
  อิเล็กทรอนิกส์ (พค. 0403)
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
สำหรับการจดทะเบียนด้วยชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการ
 • หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ
กรณียกเว้น ไม่ต้องนำส่งเอกสาร
 • การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID)
 • ยืนยันด้วยฐานข้อมูลสาธารณะของรัฐ ได้แก่
  1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  2. เลขทะเบียนนิติบุคคล
  3. เลขทะเบียนการค้า หรือเลขทะเบียนพาณิชย์

การตั้งชื่อโดเมน .co.th

ชื่อโดเมนของคุณต้องเป็นชื่อของบริษัท ห้าง ร้าน สถานประกอบการ
หรือชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร
หลักฐานที่คุณใช้ยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อบริษัท ห้าง ร้าน หรือสถานประกอบการ
ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อบริษัท ห้าง ร้าน หรือสถานประกอบการ
อย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคำ หรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใด
ส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท ห้าง ร้าน หรือสถานประกอบการของคุณ
กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้าหรือบริการ
ชื่อโดเมนต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกประการ ทั้งตัวอักษร
และตัวเลข และไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็นชื่อ คำ หรือตัวอักษร

How To Register Domain Name

ขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน

ในขั้นตอนการจดทะเบียน เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตัวตนผู้ถือครองชื่อโดเมน
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ตแก่คุณ

ขั้นตอนการจดทะเบียน

 1. เข้าสู่ระบบ และไปที่หน้าจดทะเบียนโดเมน
 2. เลือกชื่อโดเมนของคุณ โดยเลือกหมวดหมู่ .co.th + .ธุรกิจ.ไทย
 3. กรอกข้อมูลชื่อโดเมน > เลือกระยะเวลาที่ต้องการจดทะเบียน
 4. แนบเอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือครองชื่อโดเมน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนผู้ถือครองชื่อโดเมน
  และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและค่าธรรมเนียม > ส่งคำขอจดทะเบียน
 5. นายทะเบียนทำการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ
 6. คุณจะได้รับอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบพิจารณาคำขอ
 7. ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี และนำส่งหลักฐานการชำระเงินให้นายทะเบียน
 8. คุณจะได้รับอีเมลแจ้งผลการจดทะเบียนเสร็จสิ้น และคุณสามารถเข้าสู่ระบบ
  เพื่อจัดการตั้งค่าการใช้งานชื่อโดเมนได้เลย
img

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ให้คุณ
“โครงการส่งเสริมธุรกิจไทย”

ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ฟรี ชื่อโดเมน .th
ฟรี หน้าร้านค้าออนไลน์


ดูเพิ่มเติม


เพราะภาพลักษณ์เป็นเรื่องที่สำคัญ
ใครๆ ก็อยากดูเป็นมืออาชีพ


ร่วมเป็นผู้ใช้งาน .co.th กับเรา

อีกทางเลือกจดทะเบียนผ่านตัวแทนจำหน่ายของเรา

เลือกชื่อโดเมน .th และ .ไทย
ที่เหมาะกับคุณ

เราจัดชื่อโดเมนเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของผู้ถือครองประเภทต่างๆ
รวมถึงหมวดหมู่ที่ไม่จำกัดประเภทผู้ถือครอง ทั้งยังให้บริการชื่อโดเมนพรีเมียม
พร้อมให้คุณเลือกชื่อโดเมนที่เหมาะกับคุณ เพื่อภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมและชัดเจน

ชื่อโดเมนพรีเมียม

ไทย.th

.in.th + .ไทย

ชื่อโดเมนระดับที่ 2 ภาษาไทย

ชื่อโดเมนพรีเมียม

eng.th

ไทย.ไทย

ชื่อโดเมนระดับที่ 2 ภาษาอังกฤษ

.in.th

.ไทย

ชื่อโดเมนอิสระสำหรับคนไทย

.co.th

.ธุรกิจ.ไทย

ชื่อโดเมนธุรกิจการค้า

.go.th

.รัฐบาล.ไทย

ชื่อโดเมนหน่วยงานรัฐ

.ac.th

.ศึกษา.ไทย

ชื่อโดเมนสถาบันการศึกษา

.or.th

.องค์กร.ไทย

ชื่อโดเมนองค์กรไม่แสวงกำไร

.mi.th

.ทหาร.ไทย

ชื่อโดเมนหน่วยงานกองทัพไทย

.net.th

.เน็ต.ไทย

ชื่อโดเมนสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

อีกก้าวของการเป็นมืออาชีพ

เริ่มต้นด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้ธุรกิจของคุณด้วย .co.th

สมัครชื่อโดเมนของคุณ!

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า