บริการตรวจสอบข้อมูล DNS

ตัวอย่าง thnic.co.th

ข้อมูลเนมเซิฟเวอร์

ผลลัพท์จากการตรวจสอบ