จดทะเบียนโดเมนและ
ยืนยันตัวตนผ่าน NDID

(อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox
ของธนาคารแห่งประเทศไทย)

เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)

ndid-logo

thnic-logo

บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

ผู้ที่จดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย ประเภทบุคคลกับทีเอชนิค สามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID แทนการส่งสำเนาบัตรประชาชนได้แล้ววันนี้

จุดเด่น

ndid-logo
สะดวก จดทะเบียนชื่อโดเมนได้ง่าย ๆ
ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
thnic-logo
น่าเชื่อถือ ปลอดภัย ไม่โดนสวมรอย

วิธีตรวจสอบความพร้อมใช้งาน NDID ของท่าน

ndid-logo
*เงื่อนไขการเปิดใช้งานพิสูจน์และยืนยันตัวตน เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ท่านใช้บริการ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

ndid-logo
จดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th
ndid-logo
เลือกวิธียืนยันตัวตนผ่าน NDID
ndid-logo
ชำระค่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมน
ndid-logo
รอรับอีเมลแจ้งให้ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ด้วยโมบายแบงก์กิ้ง
ndid-logo
ทำการยืนยันตัวตนด้วยโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารที่เลือกตามขั้นตอนจนสำเร็จ
ndid-logo
คุณจะได้รับและเป็นเจ้าของชื่อโดเมน .in.th ได้โดยไม่ต้องส่งเอกสาร

คำถามที่พบบ่อย

บริการยืนยันตัวตน คืออะไร

บริการยืนยันตัวตน คือ กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ของผู้ใช้บริการสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยกระบวนการที่ต้องการระดับความเชื่อมั่นสูงจะใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ร่วมด้วย


สมัครใช้บริการยืนยันตัวตน ต้องทำอย่างไร

ผู้ใช้บริการจดทะเบียนโดเมน .th สามารถสมัครใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านแอปโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ โดยค้นหาเมนู “บริการยืนยันตัวตน”


การยืนยันตัวตนเพื่อใช้จดทะเบียนโดเมน .th เกี่ยวข้องกับ National Digital ID อย่างไร

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัดให้บริการจดทะเบียนโดเมน และทำการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโดเมน .th ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยที่ทีเอชนิคเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID


ข้อดีของจดทะเบียนโดเมน .th และยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนผ่าน NDID

การจดทะเบียนโดเมนและใช้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดเมน .th มีความน่าเชื่อถือ มีการป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลอื่นด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition และมีความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Blockchain ท่านจึงมั่นใจได้ว่า จะไม่มีใครนำข้อมูลของท่านไปแอบอ้างในการจดทะเบียนโดเมน .th


มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการยืนยันตัวตนแทนการส่งเอกสารหรือไม่

ปัจจุบันทีเอชนิคยังไม่มีนโยบายคิดค่าบริการถ้าท่านเลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID แทนการส่งเอกสาร


กรณีไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อจดทะเบียนโดเมนได้ โดยระบบขึ้นข้อความให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ต้องทำอย่างไร

หากได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้กับธนาคารนั้นไม่เป็นปัจจุบัน ทีเอชนิคแนะนำให้ผู้ใช้บริการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ เนื่องจากการใช้บริการยืนยันตัวตนจะมีการตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการว่าถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่

ทีมงาน .th พร้อมให้บริการท่าน โทร. 0 2105 4007

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า