พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
มติ ครม. การตั้งชื่อโดเมนแบบใหม่ตามโครงสร้างส่วนราชการภายหลังการปฏิรูป

เลือกดูข้อมูลและความช่วยเหลือ

ต้องการข้อมูลและความช่วยเหลือเพิ่มเติม?
แชทกับเจ้าหน้าที่

เริ่มต้นจดชื่อโดเมน .th ของภาครัฐ

สมัครจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมนหน่วยงานของรัฐ
รับสิทธิสมัครฟรีอีเมล 1 บัญชี

ดูรายละเอียดบริการอีเมล

จดชื่อโดเมนหน่วยงานของรัฐ

หรือติดต่อผ่านบริษัทพันธมิตรของเรา

หากมีข้อสงสัย

เรามีเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ที่จะแนะนำขั้นตอนทั้งหมดให้กับหน่วยงานของท่านโดยสามารถติดต่อที่
support@thnic.co.thโดยระบุอีเมลของท่านว่า ต้องการจดชื่อโดเมนหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมระบุหน่วยงานของท่านภายใน 24 ชม.
เราจะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแนะนำเพื่อให้ท่านสามารถได้ชื่อโดเมนที่ใช้สําหรับหน่วยงานของท่าน

หน้าที่ของเรา .th

.th ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนจดชื่อโดเมนโดยมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทย
เพื่อทำหน้าที่จดทะเบียนชื่อโดเมนรหัส .th และ .ไทย

นายทะเบียนจะทําหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ

  1. ตรวจสอบสิทธิของผู้สมัครและสิทธิในการใช้ชื่อโดเมน หรือการตั้งชื่อโดเมน โดยจะปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายการจดทะเบียน ชื่อโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
  2. บริหารการจดทะเบียน ได้แก่ จดชื่อโดเมนใหม่ ต่ออายุ แก้ไขข้อมูล เปลี่ยนผู้ดูแลชื่อโดเมน ระงับการใช้งาน ยกเลิกและลบชื่อโดเมน และบริการอื่นๆ หากผู้ใช้บริการพบปัญหาหลังการจดทะเบียน

ขอบเขตความรับผิดชอบของ THNIC เกี่ยวกับการใช้งานชื่อโดเมน คือ ส่วนที่เป็นชื่อเว็บไซต์ เช่น thaigov.go.th และส่วนหลังของอีเมล เช่น @thaigov.go.th เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์และอีเมล

ทําไมต้อง .th?

  1. ตรงตามวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับราชการ
  2. บ่งบอกประเภทของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ go.th, or.th, ac.th, และ mi.th
  3. ปลอดภัยกว่า ถูกขโมยได้ยาก เนื่องจากมีการตรวจสอบผู้ถือครองโดเมน
  4. สงวนสิทธิ์ถือครองชื่อโดเมนให้กับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น (บุคคลธรรมดาไม่สามารถถือครองได้)
  5. มีบริการชื่อโดเมนภาษาไทย ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อโดเมนภาษาไทย

พัฒนาให้หน่วยงานของท่าน
เข้าสู่ระบบการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้

จดชื่อโดเมนหน่วยงานของรัฐ

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า