Thai IDN.th ขยายการเข้าถึง
ให้ครอบคลุมคนไทยมากยิ่งขึ้น

ด้วยภาษาที่สื่อถึงตัวคุณอย่างชัดเจน

What Is IDN?

ทำความรู้จัก IDN กันก่อน

IDNs ย่อมาจาก Internationalized Domain Names หมายถึง ชื่อโดเมนในภาษาท้องถิ่นทั่วโลก มีขึ้นเพื่อให้คนทุกชาติทุกภาษาสามารถใช้ชื่อโดเมนในภาษาท้องถิ่นของตนได้ เช่น ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนกลาง ภาษาฮินดี ฯลฯ

ในอดีต มาตรฐานการตั้งชื่อโดเมนมีข้อจำกัดที่ยอมรับเฉพาะอักขระในภาษาอังกฤษและเลขอารบิกเท่านั้น การเกิดขึ้นของ IDNs จึงนับเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

How It Works

การทำงานของ IDN

แม้ชื่อโดเมนของคุณจะเป็นภาษาท้องถิ่น แต่ IDNs ก็สามารถพาคุณไปถึงปลายทางได้อย่างแม่นยำ ด้วยการแปลงภาษาท้องถิ่นของคุณให้กลายเป็น “พิวนีโค้ด” (Punycode) ซึ่งเป็นรหัสที่ขึ้นต้นด้วย xn-- และตามด้วยอักขระภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น หากชื่อโดเมนของคุณคือ “ทีเอชนิค.ไทย” ระบบจะทำการอ่านพิวนีโค้ดของชื่อโดเมนนี้ คือ xn--42cl2bj2hxbd2g.xn--o3cw4h และจะใช้รหัสนี้ในการนำคุณไปถึงเว็บไซต์ปลายทางได้เหมือนชื่อโดเมนปกติ

การจดทะเบียนใช้งาน IDNs หรือชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้อย่างสากลคุณสามารถมั่นใจได้ในทุกๆ ระบบและเบราว์เซอร์ว่าจะสามารถรองรับการทำงานและสนับสนุนการแสดงผลชื่อโดเมนเป็นภาษาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ
ลองบริการแปลงชื่อโดเมนเป็นพิวนีโค้ดของเรา

Why You Need IDN

IDN ดีอย่างไร ทำไมเราต้องมี?

ง่ายต่อการจดจำ เพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณให้กับผู้ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ
ใช้ภาษาของคุณในการตั้งชื่อโดเมน ช่วยแก้ไขข้อจำกัดทางภาษา ให้คุณสื่อสารถึงผู้คนได้อย่างชัดเจนและตรงตัว
ลดปัญหาการสะกดคำทับศัพท์ผิด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณไปยังชุมชนไทยได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อทางภาษา

Why You Need IDN

IDN ดีอย่างไร ทำไมเราต้องมี?

ง่ายต่อการจดจำ เพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณให้กับผู้ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ
ใช้ภาษาของคุณในการตั้งชื่อโดเมน ช่วยแก้ไขข้อจำกัดทางภาษา ให้คุณสื่อสารถึงผู้คนได้อย่างชัดเจนและตรงตัว
ลดปัญหาการสะกดคำทับศัพท์ผิด
เชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณไปยังชุมชนไทยได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อทางภาษา

We Brought IDN To “.th”

IDN สู่ “ภาษาไทย.th”

ในปี พ.ศ.2552 THNIC ได้เข้าร่วม IDN ccTLD Fastrack Process กับองค์กร ICANN เราได้ร่วมทดลองพัฒนาระบบรองรับการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยภาษาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษาไทย ภายใต้รหัส .th สำเร็จ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการนำ IDN ภาษาไทย (Thai IDN) มาใช้ โดยชื่อโดเมน Thai IDN ชื่อแรกคือ “เอไอที.th”

ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 THNIC ได้รับ Delegation (การรับมอบ) ชื่อโดเมนระดับบนสุดภาษาไทย คือ .ไทย และเราได้เปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นภาษาไทยภายใต้รหัส .ไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีชื่อโดเมน .ไทย ชื่อแรกคือ “ตลาดในไทย.ไทย”

สำหรับชื่อโดเมน .ไทย เราจัดให้เป็นบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนแบบคู่ (Paired Domain Name) เมื่อคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ รหัส .th ตัวอย่างเช่น หากคุณจดทะเบียน “somchai.co.th” คุณจะได้รับสิทธิจดทะเบียนคู่กับ “สมชาย.ธุรกิจ.ไทย”

อย่าให้ภาษามาจำกัด
การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

อย่าให้ภาษามาจำกัด
การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

NEW!

มีชื่อโดเมน .in.th แล้ว?
จด ภาษาไทย.th (Thai IDN.th)
พ่วงกับชื่อ .in.th เดิมของคุณ

ค่าธรรมเนียมการจด ฿2,000 ต่อปี ดูเพิ่มเติม

FREE!

ฟรี! รับชื่อโดเมน ภาษาไทย.ไทย

เมื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ รหัส .th ทุกหมวดหมู่

บริการใหม่ Thai IDN.th

ชื่อโดเมนภาษาไทยระดับพรีเมียม

เพราะเราต้องการลดขีดจำกัดของชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ THNIC จึงให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน IDN ด้วยภาษาไทย ภายใต้รหัส .th ซึ่งจัดเป็นชื่อโดเมนระดับที่ 2
คุณสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย.th (Thai IDN.th) พ่วงกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ.in.th และ ภาษาไทย.ไทย โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง

เลือกดูรายละเอียด

การจดทะเบียน Thai IDN.th
เงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับ Thai IDN.th
การจดชื่อโดเมน Thai IDN.th เพิ่มภายหลัง
เงื่อนไขการตั้งชื่อโดเมน
การยืนยันตัวตนผู้ถือครองชื่อโดเมน

บริการใหม่ Thai IDN.th

ชื่อโดเมนภาษาไทยระดับพรีเมียม

เพราะเราต้องการลดขีดจำกัดของชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ THNIC จึงให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน IDN ด้วยภาษาไทย ภายใต้รหัส .th ซึ่งจัดเป็นชื่อโดเมนระดับที่ 2
คุณสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย.th (Thai IDN.th) พ่วงกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ.in.th และ ภาษาไทย.ไทย โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง

เลือกดูรายละเอียด

การจดทะเบียน Thai IDN.th
เงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับ Thai IDN.th
การจดชื่อโดเมน Thai IDN.th เพิ่มภายหลัง
เงื่อนไขการตั้งชื่อโดเมน
การยืนยันตัวตนผู้ถือครองชื่อโดเมน

การจดทะเบียน Thai IDN.th

จดทะเบียน / ต่ออายุ :
฿2,800 ต่อปี
กู้คืนชื่อโดเมน :
฿3,200 ต่อครั้ง
*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ชื่อโดเมน Thai IDN.th หรือชื่อโดเมนภาษาไทย.th จะเป็นชื่อโดเมนที่พ่วงกับชื่อโดเมน .in.th และชื่อโดเมน .ไทย ของคุณ

เงื่อนไขการจดทะเบียน

คุณจะต้องจดทะเบียน Thai IDN.th พ่วงกับชื่อโดเมน ภาษาอังกฤษ.in.th และชื่อโดเมนภาษาไทย.ไทย

เงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับ Thai IDN.th

เนื่องจากการจดทะเบียน Thai IDN.th เป็นการจดทะเบียนแบบพ่วง (Bundle) ที่คุณจะได้รับสิทธิในการจดทะเบียนชื่อโดเมนทั้งหมดสามชื่อ จึงมีเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน Thai IDN.th ดังนี้
1.Thai IDN.th ต้องจดทะเบียนพ่วงกับหมวดหมู่ .in.th ซึ่งจะได้สิทธิจดคู่กับชื่อโดเมนภาษาไทย.ไทย
2. ชื่อโดเมนทั้งสามชื่อต้องมีความสอดคล้องหรือสื่อความหมายเดียวกัน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการตั้งชื่อโดเมน
3. ชื่อโดเมนทั้งสามชื่อจะถูกจัดการเสมือนเป็นชื่อโดเมนเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่ออายุ ย้าย และโอนสิทธิในชื่อโดเมน
4. ผู้ถือครองชื่อโดเมนของทั้งสามชื่อเป็นผู้ถือครองรายเดียวกัน
5.ผู้ดูแลชื่อโดเมนของทั้งสามชื่อเป็นผู้ดูแลรายเดียวกัน
6. วันหมดอายุชื่อโดเมนของทั้งสามชื่อเป็นวันเดียวกัน
7. ค่าธรรมเนียมชุดเดียวกัน
8. หากคุณต้องการยกเลิกการจดทะเบียนแบบพ่วง สามารถทำได้โดยการส่งคำขอลบชื่อโดเมนภาษาไทย.th (Thai IDN.th) โดยคุณจะยังคงสามารถใช้ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ.in.th และภาษาไทย.ไทย ได้ตามปกติ
9. ในกรณีกู้คืนชื่อโดเมน คุณสามารถแยกการกู้คืนได้ โดยจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับชื่อโดเมนรหัส .th (ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับ .ไทย)

การจดชื่อโดเมน Thai IDN.th
เพิ่มภายหลัง

ค่าธรรมเนียมรายปี :
฿2,000 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมรายเดือน :
ดูตารางค่าธรรมเนียม
*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในกรณีที่คุณมีชื่อโดเมน .in.th อยู่แล้ว คุณสามารถจดชื่อโดเมน ภาษาไทย.th (Thai IDN.th) เพิ่มภายหลังได้ โดยเงื่อนไขการคำนวนค่าธรรมเนียมจะอ้างอิงตามวันหมดอายุคงเหลือของชื่อโดเมน .in.th ของคุณ

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนครั้งแรก

1. คำนวณตามวันหมดอายุคงเหลือของชื่อโดเมน .in.th
2. การคำนวณวันหมดอายุคงเหลือนับจากวันที่ส่งคำขอใช้บริการถึงวันหมดอายุชื่อโดเมน .in.th (เศษวันปัดเป็น 1 เดือน)
3. ชื่อโดเมน in.th มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี คำนวณจากอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน
4. ชื่อโดเมน in.th มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี คำนวณจากอัตราค่าธรรมเนียมรายปีรวมกับอัตราค่าธรรมเนียมรายเดือน
คลิกเพื่อดูตารางค่าธรรมเนียมรายเดือน

เงื่อนไขการตั้งชื่อโดเมน

1. คุณสามารถจดทะเบียนชื่อใดก็ได้* จดก่อนมีสิทธิก่อน
*ชื่อโดเมนนั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
2. ชื่อโดเมนภาษาไทย.th และภาษาไทย.ไทย ต้องเป็นชื่อเดียวกัน
กรณีที่ในสองชื่อนี้มีชื่อที่ไม่ว่าง คุณสามารถเลือกชื่อใหม่ที่ใกล้เคียงกันได้
3. ชื่อโดเมนภาษาไทย.th และภาษาไทย.ไทย ของคุณ ต้องสื่อถึงชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ.in.th ด้วย

การยืนยันตัวตนของผู้ถือครองชื่อโดเมน

หลังจากที่คุณยืนยันชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียนแล้ว ระบบจะให้คุณทำการยืนยันตัวตนเพื่อแสดงว่าคุณมีตัวตนอยู่ในประเทศไทย โดยวิธีการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา

1. ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล NDID ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NDID หรือ
2. ยืนยันตัวตนทางเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรืออื่นๆ

สำหรับนิติบุคคล

ใช้เลขนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่มีสถานะ ทางกฎหมายในประเทศไทย

How To Register Thai IDN.th

ขั้นตอนการจดทะเบียน Thai IDN.th

จุดเด่นของ Thai IDN.th นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้มากยิ่งขึ้น
ด้วยตัวเลือกการตั้งชื่อโดเมนที่ใช้ภาษาไทยแล้ว ในขั้นตอนการจดทะเบียน
เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตัวตนผู้ถือครองชื่อโดเมน
เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการจดทะเบียน Thai IDN.th

การจดทะเบียน Thai IDN.th เป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย.th พ่วงกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ​.in.th และภาษาไทย.ไทย คุณจึงได้รับสิทธิในการจดทะเบียนถึงสามชื่อโดเมน และด้วยระบบการยืนยันตัวตนที่ง่ายดาย และปลอดภัย ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าชื่อโดเมนทั้งสามชื่อของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด
ขั้นตอนการจดทะเบียนมีดังนี้
1 เข้าสู่ระบบ และไปที่หน้าจดทะเบียนโดเมน
2 เลือกชื่อโดเมนของคุณ โดยเลือกหมวดหมู่ ชื่อโดเมนภาษาไทย.th + .in.th + .ไทยแล้วค้นหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการจดทะเบียนแบบพ่วง
2.1 ค้นหาชื่อโดเมนภาษาไทย.th*
2.2 ค้นหาชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ.in.th*
2.3 ในช่องค้นหาชื่อโดเมนภาษาไทย.ไทย ระบบจะแสดงชื่อโดเมนภาษาไทยชื่อเดียวกันกับ 2.1. มาให้ ยกเว้นในกรณีที่ชื่อภาษาไทย.ไทยไม่ว่าง คุณสามารถเลือกชื่อใหม่ที่คล้ายกับ 2.1. ได้
*คุณจำเป็นต้องกรอกชื่อโดเมนนี้ โดยที่ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษและชื่อโดเมนภาษาไทยของคุณต้องสอดคล้องกัน
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการตั้งชื่อโดเมน
2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโดเมนและยืนยัน
3 กรอกข้อมูลชื่อโดเมน > เลือกระยะเวลาที่ต้องการจดทะเบียน (ทั้งสามชื่อใช้ระยะเวลาเดียวกัน)
4 แนบเอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือครองชื่อโดเมน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนผู้ถือครองชื่อโดเมน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและค่าธรรมเนียม > ส่งคำขอจดทะเบียน
5 ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี และนำส่งหลักฐานการชำระเงินให้นายทะเบียน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าธรรมเนียม
6 นายทะเบียนตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ
7 คุณจะได้รับอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบพิจารณาคำขอ
8 การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการตั้งค่าการใช้งานชื่อโดเมนได้เลย

เลือกชื่อโดเมน .th และ .ไทย
ที่เหมาะกับคุณ

เราจัดชื่อโดเมนเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของผู้ถือครองประเภทต่างๆ
รวมถึงหมวดหมู่ที่ไม่จำกัดประเภทผู้ถือครอง ทั้งยังให้บริการชื่อโดเมนพรีเมียม
พร้อมให้คุณเลือกชื่อโดเมนที่เหมาะกับคุณ เพื่อภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมและชัดเจน

ชื่อโดเมนพรีเมียม

ไทย.th

.in.th + .ไทย

ชื่อโดเมนระดับที่ 2 ภาษาไทย

ชื่อโดเมนพรีเมียม

eng.th

ไทย.ไทย

ชื่อโดเมนระดับที่ 2 ภาษาอังกฤษ

.in.th

.ไทย

ชื่อโดเมนอิสระสำหรับคนไทย

.co.th

.ธุรกิจ.ไทย

ชื่อโดเมนธุรกิจการค้า

.go.th

.รัฐบาล.ไทย

ชื่อโดเมนหน่วยงานรัฐ

.ac.th

.ศึกษา.ไทย

ชื่อโดเมนสถาบันการศึกษา

.or.th

.องค์กร.ไทย

ชื่อโดเมนองค์กรไม่แสวงกำไร

.mi.th

.ทหาร.ไทย

ชื่อโดเมนหน่วยงานกองทัพไทย

.net.th

.เน็ต.ไทย

ชื่อโดเมนสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

โดเมนภาษาไทย.th
ให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึง
เว็บไซต์ของคุณ

สมัครชื่อโดเมนของคุณ!

ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า