1 กุมภาพันธ์ 2561

ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบปี 2561

 

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ ".th” แบบไม่มีหมวดหมู่ co.th คั่นกลางสำหรับปี 2561 เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ เปิดรับ สมัครระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. นี้เท่านั้น

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ ".th” แบบไม่มีหมวดหมู่ co.th คั่นกลางสำหรับปี 2561 เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ เปิดรับ สมัครระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. นี้เท่านั้น

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจด SLD.th ในครั้งนี้ว่า “ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ เปรียบเสมือนประตูด่านแรกในการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ที่จะเปิดต้อนรับ ผู้ใช้บริการเข้าสู่ธุรกิจ และยังเปรียบเสมือนชื่อเจ้าของสินค้าหรือชื่อบริษัทด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาท กับธุรกิจมากขึ้น แต่ชื่อโดเมนก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจควรมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งดีกว่าการ พึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นๆ เพียงอย่างเดียว เจ้าของธุรกิจต้องเลือกใช้ชื่อโดเมนให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองมากที่สุดเพราะจะทำ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจได้ง่ายและมากขึ้น อีกทั้งยังใช้แสดงความน่าเชื่อถือของธุรกิจด้วย

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้เริ่มเปิดรับจด SLD.th รอบพิเศษเป็นช่วงสั้นๆ มีผู้แสดงความต้องการขอจดชื่อ โดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือครองชื่อโดเมน SLD.th ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจและ เจ้าของแบรนด์ทั้งแบรนด์ไทยและต่างชาติที่มีสาขาในประเทศไทย บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ โดยเงินบริจาคที่ ได้รับจากการจดโดเมน SLD.th ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้เป็นทุนสำหรับโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้าน การวิจัยและพัฒนาอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง และการเปิด SLD.th รอบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมทุนสนับสนุนให้แก่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการมีส่วนช่วยในการเพิ่มประชากรอินเทอร์เน็ตไทยเป็นหลัก

การเปิดรับจด SLD.th ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด และบริษัทตัวแทนจำหน่ายอย่าง เป็นทางการเป็นผู้เปิดรับจด SLD.th โดยเงื่อนไขหลักในรอบนี้จะเปิดสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อธุรกิจเอกชน ชื่อ รัฐวิสาหกิจ และชื่อเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ผู้สมัครที่ส่งคำขอชื่อโดเมนที่ผ่านการอนุมัติ จึงจะสามารถบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิฯ ได้ ชื่อโดเมนละ 1 แสนบาทต่อปี"

ผู้สนใจจดชื่อโดเมน “.th" แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง สามารถส่งคำขอสมัครจดชื่อโดเมนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการ สมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน ได้ที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 2561 ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld หรือ ติดต่อที่ โทร: 02-105-4007 หรือ อีเมล: sld@thnic.co.th

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า