1 ธันวาคม 2562

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน ".th" แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบสุดท้ายของปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562
การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD ครั้งที่ 10 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและการต่ออายุการใช้งานเข้ากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ
ผู้สนใจจดโดเมน .th SLD รอบที่ 3/2562 สามารถดูรายละเอียดและส่งคำขอสมัครจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ที่ thnic.co.th/sld ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า