13 มีนาคม 2563

แจ้งปิดปรับปรุงระบบจดทะเบียนและระบบจัดการโดเมนชั่วคราว

ตามที่ทีเอชนิคได้ปรับปรุงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th ใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น ทีเอชนิคจึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบจดทะเบียนและระบบจัดการโดเมนชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามปกติหลังจากเวลาดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า