1 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัล กิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี ".ไทย" เดือนมิถุนายน 2564

 

Power Bank - Anker PowerCore Select 10000 Black

.th

.ไทย

tscb.co.th

สหกรณ์คนตาบอดไทย.ธุรกิจ.ไทย

Xiaomi หูฟังไร้สาย รุ่น MI TRUE WIRELESS EARBUDS BASIC 2

.th

.ไทย

nld.co.th

เอ็นแอลดี.ธุรกิจ.ไทย

qbic.co.th

คิวบิค.ธุรกิจ.ไทย

triamudom.in.th

เตรียมอุดม.ไทย

กระเป๋าผ้ากระสอบรักษ์โลก

.th

.ไทย

dogs.in.th

หมา.ไทย

art.in.th

ศิลป์.ไทย

farm.in.th

ฟาร์ม.ไทย

strainer.in.th

เครื่องกรองน้ํา.ไทย

bhan.in.th

บ้าน.ไทย

sia.co.th

สยามอินเตอร์การประมูล.ธุรกิจ.ไทย

cvpmed.co.th

ซีวีพีเมดิคอลเทคโนโลยี.ธุรกิจ.ไทย

klangyai.ac.th

กลางใหญ่.ศึกษา.ไทย

jsw.ac.th

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร.ศึกษา.ไทย

bkk-opal-gems.in.th

บีเคเคโอปอลเจมส์.ไทย

irpg.in.th

ไออาร์พีจี.ไทย

team.co.th

ทีม.ธุรกิจ.ไทย

kinetics.co.th

ไคเนติคส์.ธุรกิจ.ไทย

accsa.co.th

แอคเคานท์ติ้งแอนด์ซีสเต็มท์อะนาลิซิส.ธุรกิจ.ไทย

cis.ac.th

โรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์.ศึกษา.ไทย

globalmission.co.th

โกลบอลมิชชั่น.ธุรกิจ.ไทย

elitedecor.co.th

เอลีทเดคคอเรชั่น.ธุรกิจ.ไทย

allaround.co.th

ออลอราวด์.ธุรกิจ.ไทย

accountingtoday.co.th

บริษัทแอ็คเค้าท์ติ้งทูเดย์จํากัด.ธุรกิจ.ไทย

goodwilldecor.co.th

กู๊ดวิลเดคคอร์.ธุรกิจ.ไทย

no1.in.th

ที่1.ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ของรางวัลมีจำนวนรวม 1,000 ชิ้น
 2. ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัลประจำเดือน เม.ย. - ธ.ค. 64 ผ่านทางเว็บไซต์ thnic.co.th ในวันแรกของเดือนถัดไป โดยเริ่มประกาศตั้งแต่เดือน พ.ค. 64 - ม.ค. 65
 3. บริษัทฯ ให้สิทธิ์สำหรับผู้กรอกแบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วนและคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ในกรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือยกเลิกของรางวัลนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ของรางวัลไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อโดเมน ต่อ 1 รางวัล
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดสิทธิ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี .ไทย ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 9. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลรวมตลอดกิจกรรมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้พร้อมของรางวัล

การจัดส่งของรางวัล:

 • การดำเนินการจัดส่งของรางวัลใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัลในแต่ละเดือน
 • บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลรวมตลอดกิจกรรมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ดูรายละเอียดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปีดอทไทยเพิ่มเติม ได้ที่

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า