30 กันยายน 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมลติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด จะทำการเปลี่ยนแปลงอีเมลที่ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า รายละเอียดดังนี้
อีเมลเดิม staff@thnic.co.th เจ้าหน้าที่@ทีเอชนิค.ไทย
อีเมลใหม่ support@thnic.co.th บริการลูกค้า@ทีเอชนิค.ไทย
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออีเมล support@thnic.co.th, บริการลูกค้า@ทีเอชนิค.ไทย หรือ โทร. 0 2105 4007 หรือ Livechat ที่เว็บไซต์ thnic.co.th

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า