3 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัล กิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี ".ไทย" เดือนพฤศจิกายน 2564

 

Power Bank - Anker PowerCore Select 10000 Black

.th

.ไทย

nipponpanel.co.th

นิปปอนพาเนล.ธุรกิจ.ไทย

kpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.ศึกษา.ไทย

suteetorn.ac.th

สุธีธร.ศึกษา.ไทย

Xiaomi หูฟังไร้สาย รุ่น MI TRUE WIRELESS EARBUDS BASIC 2

.th

.ไทย

ptl.ac.th

เทคนิคพัทลุง.ศึกษา.ไทย

gateauxhouse.co.th

กาโตว์เฮ้าส์.ธุรกิจ.ไทย

กระเป๋าผ้ากระสอบรักษ์โลก

.th

.ไทย

avit.co.th

เอวิท.ธุรกิจ.ไทย

alconix.co.th

อัลคอนิคซ์.ธุรกิจ.ไทย

bangkokservice.co.th

บางกอกเซอร์วิส.ธุรกิจ.ไทย

faith.co.th

ฟีดแอนด์อินกรีเดียนเทคโนโลจิคัลฮับ.ธุรกิจ.ไทย

bansuan.go.th

บ้านสวน.รัฐบาล.ไทย

prengwisut.ac.th

โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี.ศึกษา.ไทย

tubchang.co.th

ทับช้าง.ธุรกิจ.ไทย

kp10.ac.th

โรงเรียนเคหะบางพลี.ศึกษา.ไทย

sstage.co.th

เอสสเตจ.ธุรกิจ.ไทย

rometel.co.th

โรมีเทล.ธุรกิจ.ไทย

psm.co.th

พีเอสเอ็ม.ธุรกิจ.ไทย

poar.co.th

พอสถาปัตย์.ธุรกิจ.ไทย

fangwit.ac.th

โรงเรียนฝางวิทยายน.ศึกษา.ไทย

nsp.ac.th

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม.ศึกษา.ไทย

paco.co.th

เพรสซิเด้นท์ออโตโมบิลอินดัสทรีส์.ธุรกิจ.ไทย

perfect-d.co.th

เพอร์เฟค-ดี.ธุรกิจ.ไทย

b-i-p.co.th

บี-ไอ-พี.ธุรกิจ.ไทย

ccss.co.th

ซีซีเอสฟิวเจอร์ซิสเต็ม.ธุรกิจ.ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ของรางวัลมีจำนวนรวม 1,000 ชิ้น
 2. ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัลประจำเดือน เม.ย. - ธ.ค. 64 ผ่านทางเว็บไซต์ thnic.co.th ในวันแรกของเดือนถัดไป โดยเริ่มประกาศตั้งแต่เดือน พ.ค. 64 - ม.ค. 65
 3. บริษัทฯ ให้สิทธิ์สำหรับผู้กรอกแบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วนและคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 4. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ในกรณีของรางวัลหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือยกเลิกของรางวัลนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ของรางวัลไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. สงวนสิทธิ์ 1 ชื่อโดเมน ต่อ 1 รางวัล
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดสิทธิ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี .ไทย ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 9. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลรวมตลอดกิจกรรมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้สิ้นสุดโครงการ

การจัดส่งของรางวัล:

 • การดำเนินการจัดส่งของรางวัลใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ประกาศรายชื่อโดเมนที่ได้รับของรางวัลในแต่ละเดือน
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้ที่ได้รับรางวัลตามที่อยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการรับของรางวัล โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งนี้ จำกัดการส่งภายในประเทศเท่านั้น

ดูรายละเอียดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปีดอทไทยเพิ่มเติม ได้ที่

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า