5 กันยายน 2565

ประกาศปรับเวลาการให้บริการ

ทีเอชนิคจะทำการปรับเวลาการให้บริการเป็นเวลา 8.00 - 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
หลังเวลาทำการ ท่านยังสามารถส่งอีเมลเข้ามาได้ตามปกติ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับอีเมลของคุณภายใน 24 ชั่วโมง

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า