18 มกราคม 2566

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบที่ 1/2566

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่สอง (.th SLD) รอบที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566
การเปิดรับจดทะเบียน .th SLD มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนรวมถึงการต่ออายุการใช้งาน เข้ากองทุนพัฒนาบุคลากรศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) และกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไทยเพื่อสาธารณประโยชน์
ผู้สนใจจดทะเบียนชื่อโดเมน .th SLD รอบที่ 1/2566 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ thnic.co.th/sld หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล sld@thnic.co.th หรือ โทรศัพท์ 0 2105 4007

ข่าวและกิจกรรม


ให้ธุรกิจคุณได้มากกว่า